Haber Detayı
06 Kasım 2018 - Salı 08:10 Bu haber 1049 kez okundu
 
Gaziantep B.Şehir Belediyesi Borçlanmasına soru önergesi
Gaziantep HDP Milletvekili Pr.DR.Mahmut Toğrul, sayıştay raporunun açıklanmasından sonra, Büyükşehir Belediyesinde usulsüz harcamalar ve borçlanma ile ilgili TBMM si Başkanlığına soru önergesi verdi.
YEREL Haberi
Gaziantep B.Şehir Belediyesi Borçlanmasına soru önergesi

Gaziantep HDP Milletvekili Pr.DR.Mahmut Toğrul, sayıştay raporunun açıklanmasından sonra, Büyükşehir Belediyesinde usulsüz harcamalar ve borçlanma ile ilgili TBMM si Başkanlığına soru önergesi verdi.


Sayıştay’ın Belediyeler ve Bağlı İdarelere ilişkin 2017 Denetim Raporu kamuoyuna sunulmuştur. Gaziantep Büyük Belediyesi’nde kanuna aykırı borçlanma, ihalelerde usulsüzlük, projesiz ihale, ihalesiz kamu malı kiralama atamalarda kanunsuzluk raporda yer
almıştır. Belediyenin, kanun ve mevzuatının belirtilen borçlanmayı aşmasına rağmen borçlanmaya devam ettiğine ilişkin bilgi raporda şöyle ifade edilmiştir: “Belediye için borç stok tavan tutarı 1 milyar 183 milyon 821 bin 367 liradır. 2017 yılı sonu itibariyle bilançosuna
göre faizler hariç 1 milyar 307 milyon 191 bin 300 lira borcu bulunmaktadır”. Başka bir ifadeyle, 2017 yılı itibariyle belediyenin, 8 milyon EURO olmak üzere 118 milyon TL’lik borcun hiçbir şekilde hukuki dayanağının olmadığı belirtilmiştir. AKP’nin Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi ihaleler kapsamında birim fiyatlar arasındaki farklılıklara dikkat çeken raporda ihale usulsüzlükleri şu şekilde ifade edilmiştir: “Her Cins Klastaki Zeminde Reglaj Yapılması işinin yaklaşık maliyeti 2 bin 472,06-TL, teklifi geçerli sayılan ikinci firmanın teklifi ise 2 bin 500,00-TL’dir. İhaleyi kazanan firmanın teklifi ise 4 bin 750,00-TL’dir. Burç Ormanı Çevre Düzenleme Yapım İşi 23 Kasım 2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı firmanın toplam teklifi 3 milyon 775 bin 452,78 TL ve ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci firmanın teklifi ise 3 milyon 898 bin 877,80 TL’dir. Söz konusu iş için yapım işi için yüzde 20 oranında iş artışına gidilmiş ve iş 4 milyon 517 bin 165,20 TL toplam bedelle bitirilmiştir.” Öte yandan, muhtelif yerlerde yol, altyapı ve üstyapı yapım işlerinin de projesiz ihale edildiği raporda belirtilmektedir. Bu konu raporda: “2015 yılında 328 milyon 329 bin 670,00 TL’ye ihale edilen ve iş artışı ile beraber 393 milyon 989 bin 831,11 TL’ye tamamlanan iş için idare bütçesinin 2015 yılında 904 milyon 293 bin 311,00 TL olduğu göz önüne alındığında idare bütçesinin yaklaşık yüzde 36’sını oluşturan bir yapım işi için proje azırlanmadan ihaleye çıkılması Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu gibi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesiyle de uyuşmamaktadır” şeklinde yer almıştır.


Yardımların hizmet proje hükümlerine ve yasalara aykırı bir şekilde kullanıldığı dikkat çeken raporda: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 ve 2017 yıllarında Gaziantep’i Geliştirme Vakfı ile ortak hizmet projeleri ve şehrin tanıtımına katkıda bulunacak tüm
faaliyetlere ilişkin imzalanan protokol kapsamında 2016 yılında 3 milyon 100 bin TL ve 2017 yılında 2 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon 100 bin TL nakit yardımı yapıldığı; ancak yardımın dernek tarafından protokole kullanılmayıp spor kulüplerine aktarıldığı”
belirtilmiştir.  Ayrıca, Belediyenin kendi şirketi olan GAZİBEL A.Ş.’ye devrettiği 132 taşınmazın sadece 18’inin şirket tarafından işletildiği, geri kalanların şirket tarafından ihalesiz bir şekilde pazarlık usulü yöntemiyle mevzuata aykırı olarak üçüncü şahıslara kiralandığı da raporda yer almıştır. Yani, AKP Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine devredilen 104 adet taşınmazın ilgili şirket tarafından üçüncü kişilere devrinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uymaksızın pazarlık usulü ya da yönetim kurulu kararıyla kiraya verilmiştir.


Öte yandan, Belediyede çalışan bazı personelin mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına ilişkin yönetmeliğe aykırı olarak şube müdürü olarak atandığı belirtilen raporda, “Yapılan incelemede kurumda görev yapan bazı
personellerin görevde yükselmeye tabi olmayan bir kadro olan 'daire başkanı' kadrosuna atandığı, bu kadroda 1 gün veya 5 gün gibi kısa sürelerle çalıştıktan sonra 'şube müdürü' kadrosuna atandığı görülmüştür. Ayrıca belediyenin taşınmazlarının incelenmesi sonucunda , 502 adet işyeri ve mülkün ihalesiz olarak kiralandığı tespit edilmiştir. Yapılan işlemlerin yasal dayanağı olmamasına rağmen bu uygulamaların uzun yıllardır devam ettiği görülmektedir.


Bu bağlamda;


1- Sayıştay raporuna göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin borç stok miktarının belediye kanun hükümlerinde belirlenen tavan tutarının üzerinde olduğunu belirtilmiştir. Belediyenin 2017 yılı sonu itibariyle 1 milyar 307 milyon 191 bin 300 lira borcu olduğu bilgisi yer almaktadır. 1 milyar 307 milyon 191 bin 300 liranın akıbeti hakkında bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Bu miktarı nereye
aktarılmıştır?


2- AKP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı usulsüzlüğe ilişkin herhangi bir soruşturma/kovuşturma yürütmeyi düşünüyor musunuz? Söz konusu belediye yönetimi hakkında hukuki bir işlem başlatacak mısınız? Söz konusu bu meblağın nereye tahsil edildiği ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için bir çalışmanız var mıdır?


3- HDP Belediyelerinde herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük bulunmamasına rağmen kayyım atıyorsunuz. Neden, AKP Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı borçlanma ve usulsüzlük-yolsuzluklara karşı Belediye’ye kayyım atamıyorsunuz? Belediyeye yaptırım uygulamayı düşünüyorsunuz?
 

4- AKP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ihale kapsamında yaptıracak işlerde düşük teklif veren firmaların yerine yüksek teklif veren firmaların tercih edilmesinin nedeni ve gerekçesi nedir? İhaleyi yandaşlarına mı aktardı?


5- Projesiz ihale için “2015 yılında 328 milyon 329 bin 670,00 TL’ye ihale edilen ve iş artışı ile beraber 393 milyon 989 bin 831,11 TL’ye tamamlanan iş için idare bütçesinin 2015 yılında 904 milyon 293 bin 311,00 TL olduğu göz önüne alındığında idare bütçesinin yaklaşık yüzde 36’sını oluşturan bir yapım işi için proje hazırlanmadan ihaleye çıkarılmasının gerekçesi nedir? Bu projesiz ihale kime verilmiştir?


6- Raporda, Belediye mülklerinin ihalesiz bir şekilde pazarlık usulü yöntemiyle ve kanuna aykırı olarak üçüncü şahıslara kiralandığı tespit edilmiştir. Bu üçüncü şahıslar kimlerdir? Bu kira gelirleri kime/ neye tahsis edilmiştir? 502 adet işyeri ve mülkün ihalesiz olarak kiralanmasının nedeni nedir?


7- 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda bir çok usulsüzlük bulunmasına rağmen 2017 yılında da devam etmiştir. Söz konusu hatalar neden düzeltilmemiştir?
 

Kaynak: Editör: Ali Vefa Yurdal
Etiketler: Gaziantep, B.Şehir, Belediyesi, Borçlanmasına, soru, önergesi,
Yorumlar
Haber Yazılımı